Reflecții de salon pentru o mai bună comunicare cu lumea

de Radu FLOREA Trebuie să ne punem, mereu, marile întrebări ale existenței: cine suntem, de unde venim, încotro ne ducem? De ce suntem aici? Ce e bun ori rău, frumos sau urât? Nedumeririle existențiale nu sunt de ieri de azi pentru omul nemulțumit de condiția limitării sale materiale. Pentru artist,...