" Feriţi-vă sa aveţi dreptate prea repede, prea devreme - ca să aveţi la ce visa. " (Nichita Stănescu)

Ediţia tipărită apare la Târgu-Mureş sub egida onorifică a filialei locale a Uniunii Scriitorilor din Romania.
octombrie-noiembrie 2018, Anul IX, nr. 10-11 (103-...

Marcel Naste, la sala “Nostalgia” din Cluj-Napoca

Singur printre nuduri

Vasile MURESAN

Marcel Naste s-a născut la data de 3 martie 1981, în localitatea Reghin. A absolvit Liceul de Artă Plastică din Târgu-Mureș, specialitatea pictură, în anul 1999. A urmat cursurile Universității ,,Babeș-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, secția Teologie Patrimoniu Cultural, picturi Bisericești, Iconografie și Restaurare din Cluj-Napoca, fiind licențiat în anul 2003. A absolvit Institutul de Artă Vizuală ,,Ion Andreescu” din Cluj-Napoca în anul 2005.

În expoziția de grup de la sala “Nostalgia” din Cluj, artistul târgumureșean Marcel Naste prezintă o parte din ciclul nuduri. El valorifică în stilul modern o temă abordată din cele mai vechi timpuri, “Nudul”. Motivul uman este doar aparent subiectul tablourilor sale și mai degraba artistul însuși este tema picturilor sale. Tema nudului ne duce cu gândul la Eros, la antinomia Bărbat-Femeie prin care propunând nudul feminin artistul se oglindește pe sine. Vedem în demersul plastic al pictorului Marcel Naste nuditatea feminină simbolizând starea de inocență primară reîncarnarea materiei prime (Prakriti).
Artistul realizează o serie cu nuduri, iar identificarea femeii se efectuează prin
dominanta cromatică și prin reprezentarea simbolică a femeii, prin marcarea
atributelor sexului cu scriitură sub formă de spirală în culoare pură, iar pata mare a nudului (torsului) în culoare dominantă. Simboluri precum spirala asemuită cochiliei melcului, evoluției, dezvoltării ciclice progresive, vulvei, spirala șarpe încolăcit având semnificații lunare, acvatice și feminine, iar raportat la timp, mișcare spre infinit a lumii materiale și ideilor. Semn optimist dar având încărcătură ambivalentă naștere-moarte (Calpa și pralaya). Încarnare a  logosului divin sau a inteligenței satanice - femeia. Dezbrăcarea veșmintelor o văd ca pe o abolire a lucrurilor ce îl separă pe artist de lumea ce îl înconjoară și o restabilire a contactului direct cu energiile cosmice.
În psihanaliză se consideră că nuditatea și reprezentarea ei sunt expresii a dorințelor de demascare și de punere în valoare a adevăratei personalități.
Iată deci motivația căutării Eului și a identității artistice la Marcel Naste. Discursul plastic este unul armonic rostit cursiv fără sincope. Concretul și abstractul, realitatea și ficțiunea, figurativul și nonfigurativul perechi antinomice se împletesc armonios și transmit empatic trăirile și sentimentele artistului. Pendulând între concret și abstract, între cerebral și spontan, între rațional și irațional, artistul se exprimă coerent și dovedește o foarte temeinică stăpânire a mijloacelor de expresie, compoziție, culoare, totul pe fondul unor  armonii consonante și a unor forme plastice reduse la esență. Pe fondul vibrat calm în
armonii de griuri colorate înalte de o deosebită finețe se produc translații între personajul principal și spațiul pictural înconjurător rezultata fiind unitate picturală. Scriitura grafică dezinvoltă leagă suprafețele picturale și scoate în evidență esențialul. Artistul practică o pictură de limbaj nu de motiv, acesta fiind numai un pretext. În tablourile lui Marcel Naste se întâlnesc trasee amintind de o logică obișnuită a formelor expresia energiei creatoare de factură intelectuală împletite cu trasee spontane, imprevizibile, ținând de hazard, amintind de Action-painting. Tușe viguroase în pensulă și șpaclu construiesc figura pe fondul rafinat vibrat în griuri colorate. Aceste realizări ne amintesc prin cromatică și prin
rafinament de Nicolas De Stael, Matisse și de românii Vasile Grigore, Adrian Chira, Mihai Frunză. Totuși, se recunoaște chiar dacă își revendică tangențe cu cei mai înainte amintiți și cu alți artiști, totuși lucrările sale se constituie în entități personale rotunde complexe și complete. Se vede aceasta în tușele viguroase în pensulă și șpaclu care construiesc figura pe fondul rafinat de griuri colorate. Tandre și melodice, formele se împletesc în subtile armonii cromatice cu grafismul dezinvolt indicând un amplu registru de stări și forme de expresie. Numeroasele mijloace tehnice utilizate permit o bogată și spumantă exprimare
plastică. Lucrate în tehnică mixtă acril, șprei, pastă de relief și culori vinilice modelate în pensulă și șpaclu, în tușe largi scriituri fine și dripping.
Tablourile sale din ciclul abstract și nuduri sunt complexe simfonii cromatice amintind de concertele de jazz atunci când solista linie sau pată iese în față.
Pictura lui Marcel Naste nu reprezintă sentimente trecătoare și are acoperire în
cunoaștere, exprimate prin organizare, cromatică și armonie. Artistul a dat la o parte valul iluziei pentru a ajunge la adevăr.

Punctaj: 5.0 - 1 voturi.

Parteneri * Publicitate * Parteneri * Publicitate * Parteneri * Publicitate * Parteneri