" Feriţi-vă sa aveţi dreptate prea repede, prea devreme - ca să aveţi la ce visa. " (Nichita Stănescu)

Ediţia tipărită apare la Târgu-Mureş sub egida onorifică a filialei locale a Uniunii Scriitorilor din Romania.
octombrie-noiembrie 2018, Anul IX, nr. 10-11 (103-...

Cădere în gol

Viorel BUCUR

La început,

cruci alungite

au cercetat îndelung

ochii pâlpâitori ai stelelor

în căutarea unor umbre ale trecerii;

apoi au înțepenit

în albia secată a pârâului,

iar pe locul vechiului cimitir

cai fără stăpân

și-au însângerat nările tremurânde

în căutarea unui zvon de neființă,

prăvălindu-se într-un târziu,

după un galop năpraznic,

în prăpastia dinspre apus.

Au rămas doar văduvele

să scurme în tranșeele noroite

după vreo urmă de picior

sau câteva degete încremenite

pe glia prăbușită

din care să modeleze

în lutul sfărâmicios,

un mic semn al rostului lor nemaiavut.

 

Iar undeva, în văzduh,

un dangăt ciudat de clopot

vestea intrarea în neființă

a mileniului nostru.

Punctaj: 3.3 - 3 voturi.

Parteneri * Publicitate * Parteneri * Publicitate * Parteneri * Publicitate * Parteneri