" Feriţi-vă sa aveţi dreptate prea repede, prea devreme - ca să aveţi la ce visa. " (Nichita Stănescu)

Ediţia tipărită apare la Târgu-Mureş sub egida onorifică a filialei locale a Uniunii Scriitorilor din Romania.
august-septembrie 2018, Anul IX, nr. 8-9 (101-102)

Gabriella Kovács și propria-i lume imagistică

IPOSTAZE

Târgumureșeancă de când se știe, artista Kovács Gabriella a urmat cursurile Liceului de Arte din orașul natal, pentru ca în 1982 să absolve Institutul de Arte Plastice și Decorative „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, specialitatea Tapiserie-imprimeuri. Prezența sa discretă în lumea evenimentelor artistice nu reduce seriozitatea, creativitatea și dorința sa de a fi mereu în actualitate cu ceea ce se petrece în domeniul artelor decorative și nu numai.

De peste 25 de ani, artista Gabriella Kovács robotește, printre fire, panglici și pânzeturi colorate, cu care-și împodobește propria-i lume imagistică, ieșind rar la vedere și nu pentru că nu ar avea ce etala, ci dintr-o sfială derivată dintr-un bun simț cărora unora li s-ar părea vetust. De-a lungul acestor ani, a frecventat mai mult saloanele colective de arte decorative: "Textil", „Ariadnae", „Csoma" sau tabăra de creație „Bolyai", dar în care s-a putut urmări derularea evoluției sale. Ipostaze- una dintre expozițiile sale independente, personale, sunt de fapt fațete ale propriilor trăiri interioare, în care a reușit să-și relaxeze inhibițiile și să-și elibereze tonusul poetic.

Disciplina originară în care s-a format artista la Cluj Napoca- tapiserie- imprimeuri este ușor depășită, dacă avem în vedere elementele atipice și diversitatea tehnicilor pe care le folosește, ceea ce denotă o disponibilitate inovativă intens cultivată, o deschidere naturală pentru domenii și preocupări variate aflate în relație potențială sau de context cu propriile prospecțiuni artistice, care au înlesnit găsirea unor soluții plastice neașteptate prin însușirile lor expresive, senzitive și spectaculoase.

Materiale ieșite din convenționalismul tradiției artei tapiseriei, precum netex-ul, pielea, metalul, sticla, fragmente extrase din recuzita noilor tehnologii, sârmă, folii poliuretanice, bucăți de aluminiu sunt ingenios alăturate și integrate celor tradiționale, ceea ce denotă o dinamică a atitudinii și o accentuată extensie a facultăților creative ale artistei Gabriella Kovács. Același lucru îl demonstrează și prin lărgirea și aprofundarea multiplelor tehnici ale contexturilor textile și ale căilor de punere în ecuație plastică a noilor materiale și a noilor tehnologii: imprimare digitală, imprimare serigrafică, broderie mecanică sau manuală, colaj textil, tricotaj și altele.

Ceea ce impresionează, în primul rînd, este dinamismul, alternanța formelor și motivelor, armonia și "misterul" acestor fire când țesute, când împletite și răsucite, cusute sau lăsate liber și înnobilate cu o zestre cromatică în care nu domină o nuanță anume ci concertează pe diferite tonuri armonice.

Jocul creativității și al disponibilității fanteziei se trădează și în dimensiunile diverse ale lucrărilor, abordând cu aceeași ușurință dominanta spațială, tridimensională, cu ecouri scenografice, cât și raporturile bidimensionale, parietale, fiecare cu farmecul propriului mesaj. Reușește să exploreze cu mare inventivitate volumetria, spațiul și desfășurările materiei în spațiu, cu generoasă larghețe.

Chiar dacă nu are o tematică preferată, se simte totuși o predilecție pentru întoarcerea la natură, la vegetal, la elementele primordiale, simbolurile și titlurile aferente lucrărilor sunt alese cu grijă din dorința comunicării perfecte cu privitorul, nimic nefiind întamplător.

Ciclul Meditațiilor de toamnă arpegiază pe o gamă caldă a culorilor de pământ, reușind să ne inducă starea emoțiilor melancolicului anotimp de trecere.

Lucrarea Efemera înălțare ne dezvăluie preocuparea artistei pentru ascensional, pentru elansarea spiritului sub semnul văzduhului, sugerat de panglicile vaporoase, satinate și de dominanta de albastru, dar pe de altă parte, mesajul subiacent e cel al zborului retezat, al zborului instabil al cloroticelor făpturi inspirat de evanescența unei fâlfâiri de aripă.

Tot ca o meditație asupra trecerii a timpului, tăcută mărturie a originilor, a celor imortalizați parcă de vechile daghereotipuri, lucrarea Rădăcini cu subtile forțe evocatoare, se construiește din straturile suprapuse de materiale, în transparențe străvezii, cu apel la vremelnicia omului.

În Urme se fac simțite ritmurile organice și principiile de flexibilitate și varietate ale vegetalului. Iar folosirea catifelei îmbie tactilul ducând cu gandul spre mușchiul vegetal cu moliciunile-i specifice.

Ciclul Curtea regelui Spaniei ni se înfățișează ca o desfășurare butaforică a unui spectacol în care protagoniștii își joacă rolul impecabil, înfășurați în catifeluri nuanțate, spectaculoase cromatic, ca într-un tango dramatic al vieții, tensiune sporită de fundalul negru, grav.

Prin creația sa, artista reușește să ne inițieze într-un Tărâm fermecat- titlul unei alte lucrări, într-un fascinant univers de forme plămădite cu migală și locvacitate imaginativă, cu o profundă capacitate de a vibra în fața materiei și de a-și regiza bucuriile tactile, călăuziți fiind de senzațiile și sentimentele iscate de locuitorii acestei lumi închipuite de artistă. Lucrările în volume expresive sau în plate desfășurări sunt personaje ale acestui joc subtil în care spontaneitatea juvenilului duce o luptă tenace cu melancoliile maturului.

Ieșind din convenționalismul artei tapiseriei, artista reușește o modelare și împletire a fanteziei creative într-un efort de adecvare a resurselor nou atrase în câmpul acestei arte. Rezultatul este cel al unui spectacol vizual captivant, pe care îl oferă oricărui tip de privitor. Ipostaze ale fibrelor, ipostaze ale materiei, ipostaze ale subiectelor, ipostaze în care ne putem regăsi repere adecvate fiecăruia dintre noi! Iată ce ne oferă artista Gabriella Kovács!

 

Punctaj: 5.0 - 1 voturi.

Parteneri * Publicitate * Parteneri * Publicitate * Parteneri * Publicitate * Parteneri