" Feriţi-vă sa aveţi dreptate prea repede, prea devreme - ca să aveţi la ce visa. " (Nichita Stănescu)

Ediţia tipărită apare la Târgu-Mureş sub egida onorifică a filialei locale a Uniunii Scriitorilor din Romania.
august-septembrie 2018, Anul IX, nr. 8-9 (101-102)

Mana Bucur și cutia cu surprize

CUTIA CU SURPRIZE

Capcana ideală

Agressive box

Capcana 8

Duo

Mask 1

Născută la Sfîntu Gheorghe, în miezul verii, artista Mana Bucur a absolvit Institutul de Arte Plastice și Decorative “Ion Andreescu” din Cluj Napoca, secția ceramică, în anul 1975. Anul încheierii studiilor este cel care inițiază seria nu puținelor expoziții personale sau de grup, în țară sau internaționale. Se stabilește la Tîrgu Mureș după un sejur argeșean de câțiva ani unde aprofundează tehnicile și tainele porțelanului. Din 1980 este membră a U.A.P.R.

Artista Mana Bucur, cu temeinice studii de specialitate, însușite în zona de emulație clujeană, ajunsă la vârsta decantării și a rafinării exprimării artistice, modelează porțelanul sau lutul cu mâinile unui magician, conferindu-le acestora valori nebănuite. Câteva din căutările sale revin cu obstinație, unele emanând chiar din vremea inocenței, găsindu-le de fiecare dată o altă exprimare: cutia, cu variate abordări personale, dualitatea, în multe dintre accepțiunile ei și lumea viețuitoarelor.

Ideea de cutie, o fascinație a copilăriei Manei Bucur, stârnind întrebarea: „ce poate ascunde?” este și ea folosită prin prisma dualității: cutii agresive sau cutii prietenoase, unele permit deschiderea pentru a le pătrunde misterul, altele, atipice, incită prin faptul că nu se lasă tâlcuite. Deci „învelișul”, devine obiect în sine, fie că e casetă pasăre, cu note ușor agresive prin incisivitatea colțurilor, fie că e casetă capcană, sau cutie lipită. Calitățile tehnice se completează cu grația și fragilitatea, ele putând fi tot atât de ușor de nimicit pe cât de ușor se destramă farmecul prin sfâșierea lor. Variantele cutiilor sale accentuează evadarea din banala destinație în lumea imaginarului, a ceea ce poate ascunde aceste învelișuri.

Insectele reprezentate sunt pretextul unor jonglări cu sensuri mai adânci celor de suprafață, fie că e un păianjen care țese o capcană introvertită fie că e o ființă marină hibridă, semn al alterării naturii ca urmare a intervenției omului.

Aceasta dualitate este percepută și prin întrepătrunderi de materiale și tehnici, care aparent nu sunt compatibile dar care în lucrările ei, fuzionează decorativ: lut, piele sau chiar textile așa cum o demonstrează lucrarea Duo, ca joc de completare organică a artelor (proiect comun, realizat împreună cu artista Nagy Zsuzsanna).

Desenele, schițele premergătoare lucrărilor Manei Bucur, trădează afinitatea pentru sculptură și pentru un delicat grafism, pe care-l regăsim condus cu abilitate în semnele caligrafiate pe unele dintre obiectele de porțelan- regal al ceramicii-, dând un aer de eleganță, identificând din nou dualismul, prin îngemănarea alb-negru.

Materia modelată, în cele mai multe cazuri manual, e valorizată de un subtil joc cromatic al întrepătrunderilor glazurilor verzui cromate cu albastrul cobalt și cu ocrul de bază, amplificând ludicitatea formelor. Una din tehnicile preferate este cea denumită raku. Această tehnică cu origini niponice e impresionantă pentru că mizează în mare măsură pe hazard în crearea obiectului de artă. Ineditul constă în faptul ca niciodată efectul irizărilor rezultate din coacerea la temperaturi foarte ridicate, nu e repetabil. Intervine apoi scufundarea în talaș și apa care domolesc văpaia și brăzdează materia. Fumul se strecoară în porii obiectului. Măștile antropomorfe așa numitele „fețe false” (din nou dualitatea) cu diferite intervenții de texturare și ritmare, păstrează puternica amintire a văpăii focului prin urmele negrului dens de fum.

Aparență și esență e dualitatea termenilor patronali ai creației Manei Bucur. Si pentru că și atelierul unui artist poate fi de multe ori o casetă prietenoasă cu surprize plăcute, cea mai ușoară cale de a vă convinge de acest lucru, este de a o deschide cu delicatețe, printr-o vizită în Cetate, la locul făuririi acestor minunate plăsmuiri și al întâlnirii unui om cald și agreabil cum ni se dezvăluie Mana Bucur.

Punctaj: 5.0 - 2 voturi.

Parteneri * Publicitate * Parteneri * Publicitate * Parteneri * Publicitate * Parteneri