" Feriţi-vă sa aveţi dreptate prea repede, prea devreme - ca să aveţi la ce visa. " (Nichita Stănescu)

Ediţia tipărită apare la Târgu-Mureş sub egida onorifică a filialei locale a Uniunii Scriitorilor din Romania.
octombrie-noiembrie 2018, Anul IX, nr. 10-11 (103-...

Critica literara

Radicalitatea confesiunii

Monica Lovinescu a fost, se știe, una dintre vocile pregnante ale criticii și eseisticii românești postbelice, după cum a fost și una dintre conștiințele noastre morale de cea mai limpede verticalitate. Jurnal esențial (Editura Humanitas, 2011) restituie, într-o configurație exemplară, impecabil cristalizată în fragmentarismul alcătuirii sale, fizionomia uneia dintre vocile de cea mai clară...>>> detalii

Memorie și adevăr epic în opera lui Ștefan Bănulescu

Universul narativ pe care îl conturează Bănulescu pare să fie, deopotrivă, și real și ireal, evocarea confecționând un fel de aură de magie și mit în jurul personajelor, a întâmplărilor și a gesturilor. Așa cum observa criticul literar Ion Simuț, această lume ficțională este un conglomerat de referențialitate și evocare fantasmatică: „Evocarea produce același efect straniu ca la Sadoveanu în Hanu...>>> detalii

Etica memoriei la Elie Wiesel

Cartea lui Sandu Frunză Dumnezeu și Holocaustul la Elie Wiesel este, cum se precizează în prolog (Introducere la problema răului și a responsabilității), o carte „despre indiferență", nu doar indiferența omului, ci și cea a lui Dumnezeu, două registre ale indiferenței care se intersectează, favorizând o complicitate culpabilă cu răul absolut reprezentat de Holocaust. Studiul cercetătorului...>>> detalii

Parteneri * Publicitate * Parteneri * Publicitate * Parteneri * Publicitate * Parteneri