Reflecții de salon pentru o mai bună comunicare cu lumea

de Radu FLOREA Trebuie să ne punem, mereu, marile întrebări ale existenței: cine suntem, de unde venim, încotro ne ducem? De ce suntem aici? Ce e bun ori rău, frumos sau urât? Nedumeririle existențiale nu sunt de ieri de azi pentru omul nemulțumit de condiția limitării sale materiale. Pentru artist,...
Vocația polemică

Vocația polemică

Cu numeroase realizări în mai multe genuri ale literaturii (poezie, proză, critică şi teorie literară), Marin Mincu ilustrează, cum s-a observat, elanul spiritului heliadesc, capricios, paradoxal, polemic, contradictoriu şi contrastant, teoretizat, de altfel, de el însuși într-un eseu, spirit exercitat în două spaţii culturale convergente şi afine, în cultura română şi în cea italiană.
Poetul în infernul memoriei

Poetul în infernul memoriei

Provocatoare, construită parcă metodic pentru a incita și a naște controverse, ”Blanca” lui Aurel Pantea (Editura ”Arhipelag XXI”, Târgu-Mureș, 2014) pare, la prima vedere, o demonstrație polemică a vocației unui poet consacrat de a cuceri genuri și specii pe care prejudecățile comune i le-ar decreta de îndată drept incompatibile.
Bienala națională: ceramică-sticlă-metal

Bienala națională: ceramică-sticlă-metal

Vernisajul expoziției itinerante va avea loc miercuri 16 ianuarie 2019, cu începere de la ora 18.00 la Galeria Art Nouveau a UAP Tîrgu-Mureș
Maratonul de lectură 2019

Maratonul de lectură 2019

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale și inclusiv de Ziua Culturii Maghiare, Fundatia Studium Prospero organizează și în acest an o suită de acticități culturale. Săptămâna care ne unește începe cu maratonul de lectură publică în limba română pe 15 ianuarie și se încheie pe 22 ianuarie cu maratonul de lecturi publice în limba maghiară.